Działka z podłączeniem do sieci

Weszliśmy w posiadanie działki budowlanej. Nabyliśmy ją od poprzedniego właściciela. I mamy plany z nią związane. Chcemy ją zagospodarować, a następnie wykorzystać w określony sposób. Zgodny z naszymi oczekiwaniami. A zgodnie z przepisami działka budowlana powinna mieć zapewnioną możliwość podłączenia jej do sieci. A jak to wygląda w praktycy? Niestety, różnie. Często zdarza się tak, że sieć jest – w ulicy. Zaś to my musimy naszą działkę do tej sieci podłączyć. A to wiąże się z określonymi kosztami. Z czym wiąże się uzbrojenie działki? Ile czeka nas wydatków pieniężnych i stresów?

Jest rzeczą zrozumiałą, że jeśli chcemy być właścicielami działki budowlanej, to musi ona był podłączona sieci. Chcemy mieć wodę, kanalizację, prąd, gaz itp. Ale jeśli nie mamy, a chcemy podłączyć naszą działkę do sieci, musimy odwiedzić miejscowe przedsiębiorstwo zarządzające sieciami. Tam otrzymamy techniczne warunku podłączenia nas do sieci. A więc uzbrojenie działki wymaga zgody formalnej. Tutaj należy pamiętać o pewnej ważnej rzeczy. Jeżeli gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego i teren, który nas interesuje, jest przewidziany pod zabudowę, musi być możliwość przyłączenia go do sieci. A więc uzbrojenie działki w energię elektryczną, ciepło, wodę, kanalizację itp.

Aby uzbrojenie działki było możliwe, potrzebna jest odpowiednia zgoda. Jednak warunki przyłączenia naszej działki do sieci będą wydane przez regionalnego dystrybutora niezależnie od tego, czy działka jest zabudowana czy nie. A ponadto warunku te będą określać parę kwestii. Określać będą czy możliwe jest podłączenie danego medium. Czasem jest to trudne z powodu przyczyn obiektywnych. Podłączenie energii elektrycznej w sytuacji, gdy linie zasilające znajdują się poza zasięgiem działki. Ponadto warunki określają zakres i sposób w jaki sieć ma zostać rozbudowana. Określają parametry techniczne wymagane do wykonania przyłącza. I w końcu określają one planowany koszt całego przedsięwzięcia.

Uzbrojenie działki to również koszta. Koszta wykonania całej operacji mogą się różnić w zależności od regionu. Różne są stawki podłączenia do sieci w różnych częściach Polski. Opłaty za przyłączenie sieci wodno-kanalizacyjnych są zarządzane przez gminne przedsiębiorstwa komunalne.

Aby jednak uzbrojenie działki przez nas było możliwe, musimy pobrać i złożyć odpowiednie wnioski. Gazownie oraz zakłady energetyczne mają przygotowane stosowne formularze. Nam pozostaje je wypełnić i złożyć. Otrzymamy wtedy warunki przyłączenia naszej działki do sieci. Oczywiście oprócz wniosku musimy dostarczyć inne dokumenty. W pierwszej kolejności należy dowieźć, że mamy prawo do danej nieruchomości. Warunku techniczne przyłączenia do sieci nie są wydawane bezterminowo. Jeśli chodzi o sieć gazową – obowiązuję one przez rok. Natomiast w przypadku sieci energetycznych warunki te obowiązują przez dwa lata.

Po załatwieniu wszystkich formalności uzbrojenie działki jest możliwe. Osobną sprawą jest to, że powinniśmy taką otrzymać w momencie zakupu. Cóż, możliwość istnieje – a czymże ona jest? Chyba trzeba uszczelnić przepisy.

Comments are closed.