Pomieszczenie do celów użytkowych

Budynek lub lokal kojarzy nam się zwykle z pomieszczeniem, w którym mieszkają ludzie. W jednym z nich my sami mieszkamy. Ale budynki i lokale służą przecież nie tylko celom mieszkalnym. Co z instytucjami, szkołami, kinami, urzędami, a także przedsiębiorstwami prywatnymi? Istnieją lokale, które służą celom innym niż mieszkalne. Lokal użytkowy – bo to o nim mowa, to taki lokal, który służy celom innym niż mieszkalne.

Co to jest lokal użytkowy i jakie właściwie funkcje ma spełniać? Tu jest mały problem. W Kodeksie cywilnym nie widać definicji, która określa w sposób jasny i klarowny czym jest lokal użytkowy. Bywa to czasem powodem sporów pomiędzy stronami najmu. Warto w tym miejscu wspomnieć o ustawie z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali. Otóż przeczytamy tam o „samodzielnym lokalu mieszkalnym” oraz „lokalu o innym przeznaczeniu”. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 2 tejże ustawy „samodzielny lokal mieszkalny” to izba lub kilka izb wydzielonych trwałymi ścianami w obrębie budynku. Ta izba lub zespół izb ma służyć celom mieszkalnym. Przeznaczone są na stały pobyt ludzi. No dobrze, a „lokale o innym przeznaczeniu” czym w takim razie będą? W oparciu o art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali można stwierdzić, że lokal użytkowy to izba lub kilka izb wydzielonych trwałymi ścianami w obrębie budynku, które są przeznaczone na stały pobyt ludzi i wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wykorzystywane są w innych celach niż mieszkalne. Trochę to zagmatwane, prawda?

A więc do rzeczy. Czym lokal użytkowy w istocie rzeczy jest. Otóż może nim być pomieszczenie biurowe, gabinet lekarski, lokal sklepowy, lokal produkcyjny oraz magazyn. Tutaj warto zaznaczyć, że lokal użytkowy to również pomieszczenia przynależne. Czyli pomieszczenia takie jak piwnica, strych, garaż, komórka itp. A co to znaczy pomieszczenia przynależne? Czy to oznacza połączone? Niekoniecznie. Tutaj istotne jest, że są one położone w granicach nieruchomości do której zalicza się dany lokal. Natomiast pomieszczenia te mogą leżeć poza budynkiem, ale w granicach nieruchomości. Zdarza się często, że obok mieszkania znajduje się lokal użytkowy. I może to być bank, firma prywatna itp. W lokalu tym w każdym razie prowadzona jest działalność usługowa, handlowa, bankowa lub podobna. Pewną ciekawostką jest fakt, że czasem można znaleźć lokal użytkowy znajdujący się na poddaszu. W secesyjnej kamienicy.

To już wiemy więcej o tym, czym lokal użytkowy jest. Często lokalem użytkowym są przestrzenie w galeriach handlowych, miejsca parkingowe, stoiska, supermarkety itp. Ma to znaczenie. Jeżeli będziemy chcieli prowadzić jakąś działalności to przyjdzie nam kupić lub wynająć taki lokal użytkowy. Do naszych celów. A gdzie znajdziemy? Tutaj z pomocą przyjdzie nam internet. Oczywiście nie bez znaczenia jest obecność różnego rodzaju biur nieruchomości, ale w internecie również znajdziemy wiele ciekawych ofert. Powinniśmy więc znaleźć interesujący nas lokal użytkowy. Zresztą na co dzień mijamy ich wiele. Tylko nie zdajemy sobie z tego sprawy.

Comments are closed.