Działka przeznaczona pod budowę

Teren, na którym możemy wznosić różne budowle, albo na którym były jakieś budynki to działka budowlana. Budynki te mogły zostać wyburzone. Teren ten może zostać wykorzystany do budowy na nim różnych obiektów. Mogą to być domki jednorodzinne, osiedla mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej, jak również obiekty handlowe. Działka budowlana może zostać nabyta przez osobę prywatną, dewelopera, firmę prywatną, gminę oraz instytucję publiczną. Tutaj warto wspomnieć, że deweloper przeważnie nabywa kompleks działek. Z przeznaczeniem pod zabudowę jedno- lub wielorodzinną.

Należy wspomnieć o tym, że w polskim prawie budowlanym nie ma definicji określającej czym jest działka budowlana. Jest za to mowa o tym czym budowlany oraz definicja nieruchomości na cele budowlane. Działka budowlana to po prostu teren, na którym właściciel tejże działki może postawić określony budynek. Oczywiście po otrzymaniu stosownych pozwoleń z odpowiednich urzędów. Zgodnie z artykułem 3 pkt 10 teren budowlany to przestrzeń, na której wykonywane są roboty budowlane. Wlicza się do tego teren, na którym znajdują się urządzenia stanowiące zaplecze budowy.

Ustawa o gospodarce budowlanej oraz ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym definiują czym jest działka budowlana. Według ustawy o gospodarce terminem działka budowlana określa się zabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce. Natomiast według ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pod pojęciem działka budowlana należy rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

Wiemy już zatem czym jest działka budowlana. Są definicje, a my wiemy, że jest to teren pod zabudowę. Możną ją kupić i sprzedać. A gdzie je znajdziemy? Możemy znaleźć oferty kupna/sprzedaży działek budowlanych na różnych portalach internetowych. Generalnie wystarczy w popularnej przeglądarce Google wpisać hasło działka budowlana. Ukaże nam się wiele pozycji. Będziemy mogli wybierać spośród wielu ofert w różnych miejscowościach. Czy chcemy zakupić działkę budowlaną w swojej miejscowości czy sto kilometrów dalej, otrzymamy stosowne informacje. Po dokonaniu wyboru to, co musimy zrobić to zakup odpowiedniej działki. Takiej, która nas interesuje i będzie spełniać nasze oczekiwania. Oczywiście trzeba dokonać niezbędnych formalności. Ale przecież to jest do zrobienia.

Mamy już działkę budowlaną, więc co z nią zrobimy? Zasadniczo to zależy od nas. Możemy na niej pobudować domek jednorodzinny, budynek użyteczności publicznej, budynek, w którym będzie się mieścić nasza firma, itp. Możliwości jest sporo. Tylko niekiedy będziemy musieli odwiedzić stosowne urzędy, aby otrzymać odpowiednie pozwolenia. Ale grunt już mamy. Bez dobrej działki niczego nie zbudujemy.

Comments are closed.